A Reiki szimbólumvilága

A Reiki megértését segíti és a félreértéseket megelőzheti, ha a kedves Olvasó kicsit elmerül a Reiki írásjegyének jelentésvilágában.

A REIKI szó egy japán kifejezés a létező, élő valóság megnevezésére. MINDENEK létezésének, működésének teremtő alapja, biztosítéka, és kifejeződése. Mikao Usui a „Világegyetem Szellemének képessége”- ként, az Ég Bölcsességeként határozza meg.

A REIKI fogalmát két japán írásjegy jeleníti meg:

 

REI 霊

 

A REI írásjegyét nem használják általánosan, mert nem hétköznapi, inkább metafizikai, jelentéstartalmat hordoz. Írásjegyét spirituális minőségeket hordozó helyzetek, jelenségek kifejezésére használják.

Jelentése: Szellem, – természetfeletti, magasztos, igen értékes, szent – kísértet, lélek

A REI írásjegye kozmológiai tartalmában az „EGY-SZELLEM” – re utal. Az „EGY-SZELLEM” hatja át lélegzésével és lélegzetével a kozmoszt, az egész látható és láthatatlan mindenséget. A REI a megnyilvánulatlan és a megnyilvánuló mindenség EGY-sége, minden dolgok, – anyag-energia-szellem – egységjelenségeinek mindeneket átható s éltető Abszolút Egyetemes Alapja, teremtő megtestesítője, állandó változásban való fenntartója és örök működtetője.

 

KI 気

 

A KI jelentése: – lélek, szellem, kedv /hajlam, vonzalom, érzés, szándék, gondolkodás – láthatatlan, ám fizikai, és pszichológiai szinten is megnyilvánuló létező erő, energia.

A KI írásjegyét két módon írják.

Az egyik, régebbi írásmódban a jel felső részének jelentése levegő, gőz, pára, – és a belsejében lévő másik része pedig a rizs 米 jele.

Az egész íráskép jelentéstartalma így a gőzben párolódott rizs, gőzölgő és mindent betöltő illata képzetével a Mindenség legfinomabb, örök, mindent betöltő, univerzális, alap-energiaállapotát, a létezés alapminőségét, esszenciáját jeleníti meg, amely átjárja, áthatja a Világmindenséget.

A KI másik – a Reiki kifejezésben elterjedten használatos – írásjegyében a jegy belsejében szellemi értelmezéssel a „körforgás” található. E minőségében azonban a KI már a légzés, a létezés, az élet második alapminőségeként élő, lüktető, éltető finomanyagi minőséggel bír. A Szellem által már információval, intelligenciával/ minőséggel/ jelentéssel/ képességgel ellátott. A spirális örvénylés képességével, ritmikusan mozgató és ez által teremtő, a megnyilvánítható végtelen lehetőségeket számba vehetetlen különböző formájú és minőségű anyagivá formáló, azokat fenntartó, tápláló, folytonosan, örökkön működő dinamikus erő alkotó szellemmel telített esszenciája.

kép 048

(forrás: reiki.org.hu)